Σκλαβενίτης

Ευχαριστούμε την εταιρεία Σκλαβενίτης για τη δωρεά τροφών που πραγματοποίησε τον Μάρτιο του 2019.