Επιτυχείς Υιοθεσίες 2018

Το 2018, στο Δήμο Αλίμου είχαμε 6 επιτυχείς υιοθεσίες. Συγκεκριμένα υιοθετήθηκαν:

Όσκαρ: 8 μήνων

Νέμο: 2 ετών

Μάγια: Ενός έτους

Τζίνο: 5 μηνών

Ίρμα: Ενός έτους

Ιβάν: 2 ετών