ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ

Η αστική μη κερδοσκοπική εταιρείας ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ έκανε δωρεά πρόγραμμα στειρώσεων 300 αδέσποτων γατών το οποίο υλοποιήθηκε μέσω του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Dogs’ Voice.