Κτηνιατρικό Κέντρο Αλίμου

Το ιατρείο του Dr. Παναγιώτη Παπαδόπουλου αποτελεί ένα πρότυπο κτηνιατρικό κέντρο στον Άλιμο και βρίσκεται πάντοτε δίπλα στα αδέσποτα ζώα της περιοχής.