Τίτλος

Την Παρασκευή 02.02.2018 και την Πέμπτη 22.02.2018 στο πλαίσιο του προγράμματος προστασίας αστικής πανίδας του Dogs’ Voice που εφαρμόζεται στον Δήμο Αλίμου πραγματοποιήσαμε με την εκπληκτική ομάδα Ζω.Ε.Σ. και το μέλος αυτής Δημήτρη Γραμματικάκη ζωοφιλική ενημέρωση στο 5ο Δημοτικό Σχολείο Αλίμου. Ευχαριστούμε θερμά τον διευθυντή του σχολείου, τους εκπαιδευτικούς του σχολείου και φυσικά τον αντιδήμαρχο Στέφανο Διαμαντή για την υποστήριξη.

Εντυπωσιαστήκαμε από τις ερωτήσεις των παιδιών και το ενδιαφέρον τους!