Ζωοφιλική Ενημέρωση 6ο Δημοτικό Σχολείο Αλίμου

Την Πέμπτη 15.03.2018 στο πλαίσιο του προγράμματος προστασίας αστικής πανίδας του Dogs’ Voice που εφαρμόζεται στον Δήμο Αλίμου πραγματοποιήσαμε με την εκπληκτική ομάδα Ζω.Ε.Σ. και το μέλος αυτής Δημήτρη Γραμματικάκη…

Ζωοφιλική Ενημέρωση 7ο Δημοτικό Σχολείο Αλίμου

Τη Δευτέρα 12.03.2018 στο πλαίσιο του προγράμματος προστασίας αστικής πανίδας του Dogs’ Voice που εφαρμόζεται στον Δήμο Αλίμου πραγματοποιήσαμε με την εκπληκτική ομάδα Ζω.Ε.Σ. και το μέλος αυτής Δημήτρη Γραμματικάκη…

Ζωοφιλική Ενημέρωση 3ο Δημοτικό Σχολείο Αλίμου

Την Παρασκευή 09.03.2018 στο πλαίσιο του προγράμματος προστασίας αστικής πανίδας του Dogs’ Voice που εφαρμόζεται στον Δήμο Αλίμου πραγματοποιήσαμε με την εκπληκτική ομάδα Ζω.Ε.Σ. και το μέλος αυτής Δημήτρη Γραμματικάκη…

Ζωοφιλική Ενημέρωση 5ο Δημοτικό Σχολείο Αλίμου

Την Παρασκευή 02.02.2018 και την Πέμπτη 22.02.2018 στο πλαίσιο του προγράμματος προστασίας αστικής πανίδας του Dogs’ Voice που εφαρμόζεται στον Δήμο Αλίμου πραγματοποιήσαμε με την εκπληκτική ομάδα Ζω.Ε.Σ. και το…

Ζωοφιλική Ενημέρωση 4ο Δημοτικό Σχολείο Αλίμου

Την Παρασκευή 26.01.2018 στο πλαίσιο του προγράμματος προστασίας αστικής πανίδας του Dogs’ Voice που εφαρμόζεται στον Δήμο Αλίμου πραγματοποιήσαμε με την εκπληκτική ομάδα Ζω.Ε.Σ. και το μέλος αυτής Δημήτρη Γραμματικάκη…

Ζωοφιλική ενημέρωση μαθητών στα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης του Δήμου Αλίμου

Στον εξαιρετικό Δήμο Αλίμου ξεκινήσαμε τον Ιούλιο του 2017 την εφαρμογή του προγράμματος Dogs’ Voice για την προστασία και διαχείριση αστικής πανίδας από τα κέντρα Δημιουργικής Απασχόλης Παιδιών Αλίμου. Τα…

Ζωοφιλική Ενημέρωση 2ο Γυμνάσιο Αλίμου

Σήμερα το Dogs’ Voice και οι Ζω.Ε.Σ. πραγματοποιήσαμε στο πλαίσιο του προγράμματος προστασίας αστικής πανίδας του Dogs’ Voice για τον Δήμο Αλίμου ζωοφιλική ενημέρωση στο 2ο Γυμνάσιο Αλίμου. Μιλήσαμε στα…

Ζωοφιλική Ενημέρωση 1ο Δημοτικό Σχολείο Αλίμου

Την Παρασκευή 08.12.2017 στο πλαίσιο του προγράμματος προστασίας αστικής πανίδας του Dogs’ Voice που εφαρμόζεται στον Δήμο Αλίμου πραγματοποιήσαμε με την εκπληκτική ομάδα Ζω.Ε.Σ. και το μέλος αυτής Δημήτρη Γραμματικάκη…

Εκπαίδευση Δημοτικής Αστυνομίας Δήμου Αλίμου

Τον Δεκέμβριο του 2017 το Dogs’ Voice πραγματοποίησε εκπαιδευτικό σεμινάριο στη Δημοτική Αστυνομία του Δήμου Αλίμου αναφορικά με την εφαρμογή του ν.4039/2012 και συγκεκριμένα τη βεβαίωση διοικητικών προστίμων για παραβάσεις…