Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Δήμος Αλίμου

Ακολουθώντας πιστά το πρόγραμμα και τη στοχοθεσία μας, θα ενημερώσουμε με την ομάδα Ζω.Ε.Σ. όλα τα σχολεία εντός του Δήμου Αλίμου το σχολικό έτος 2017 – 2018 πάνω στα θέματα…