Αδέσποτα προς υιοθεσία

ΜΟΛΥ

Σκύλος / Θηλυκό / 1 έτους

05-06-2017

Αυτή είναι η Μόλυ. Την εγκατέλειψαν πριν λίγες ημέρες…..Την έδεσαν σε ένα δέντρο , άφησαν δίπλα και τα μωρά της γιατί είχε γεννήσει πρόσφατα, πέταξαν ξηρά τροφή και εξαφανίστηκαν. Τα…

ΜΟΛΥ

Σκύλος / Θηλυκό / 1 έτους

05-06-2017

Αυτή είναι η Μόλυ. Την εγκατέλειψαν πριν λίγες ημέρες…..Την έδεσαν σε ένα δέντρο , άφησαν δίπλα και τα μωρά της γιατί είχε γεννήσει πρόσφατα, πέταξαν ξηρά τροφή και εξαφανίστηκαν. Τα…

ΜΟΛΥ

Σκύλος / Θηλυκό / 1 έτους

05-06-2017

Αυτή είναι η Μόλυ. Την εγκατέλειψαν πριν λίγες ημέρες…..Την έδεσαν σε ένα δέντρο , άφησαν δίπλα και τα μωρά της γιατί είχε γεννήσει πρόσφατα, πέταξαν ξηρά τροφή και εξαφανίστηκαν. Τα…

ΜΟΛΥ

Σκύλος / Θηλυκό / 1 έτους

05-06-2017

Αυτή είναι η Μόλυ. Την εγκατέλειψαν πριν λίγες ημέρες…..Την έδεσαν σε ένα δέντρο , άφησαν δίπλα και τα μωρά της γιατί είχε γεννήσει πρόσφατα, πέταξαν ξηρά τροφή και εξαφανίστηκαν. Τα…

ΜΟΛΥ

Σκύλος / Θηλυκό / 1 έτους

05-06-2017

Αυτή είναι η Μόλυ. Την εγκατέλειψαν πριν λίγες ημέρες…..Την έδεσαν σε ένα δέντρο , άφησαν δίπλα και τα μωρά της γιατί είχε γεννήσει πρόσφατα, πέταξαν ξηρά τροφή και εξαφανίστηκαν. Τα…

ΜΟΛΥ

Σκύλος / Θηλυκό / 1 έτους

05-06-2017

Αυτή είναι η Μόλυ. Την εγκατέλειψαν πριν λίγες ημέρες…..Την έδεσαν σε ένα δέντρο , άφησαν δίπλα και τα μωρά της γιατί είχε γεννήσει πρόσφατα, πέταξαν ξηρά τροφή και εξαφανίστηκαν. Τα…

ΜΟΛΥ

Σκύλος / Θηλυκό / 1 έτους

05-06-2017

Αυτή είναι η Μόλυ. Την εγκατέλειψαν πριν λίγες ημέρες…..Την έδεσαν σε ένα δέντρο , άφησαν δίπλα και τα μωρά της γιατί είχε γεννήσει πρόσφατα, πέταξαν ξηρά τροφή και εξαφανίστηκαν. Τα…

ΜΟΛΥ

Σκύλος / Θηλυκό / 1 έτους

05-06-2017

Αυτή είναι η Μόλυ. Την εγκατέλειψαν πριν λίγες ημέρες…..Την έδεσαν σε ένα δέντρο , άφησαν δίπλα και τα μωρά της γιατί είχε γεννήσει πρόσφατα, πέταξαν ξηρά τροφή και εξαφανίστηκαν. Τα…

ΜΟΛΥ

Σκύλος / Θηλυκό / 1 έτους

05-06-2017

Αυτή είναι η Μόλυ. Την εγκατέλειψαν πριν λίγες ημέρες…..Την έδεσαν σε ένα δέντρο , άφησαν δίπλα και τα μωρά της γιατί είχε γεννήσει πρόσφατα, πέταξαν ξηρά τροφή και εξαφανίστηκαν. Τα…