Στο Δήμο Ελευσίνας εφαρμόζεται πρόγραμμα εμβολιασμού και στειρώσεων για τα αδέσποτα ζώα που βρίσκονται εντός των διοικητικών του ορίων.

Ο Δήμος διατηρεί ενεργή σύμβαση με κτηνιάτρους στο Δήμο Ελευσίνας καθώς και αδειοδοτημένο ενδιαίτημα φύλαξης ζώων συντροφιάς.

Αν θέλετε να επικοινωνήσετε με τον αρμόδιο υπάλληλο για περαιτέρω πληροφορίες, μπορείτε να καλέσετε στο γραφείο του Αντιδημάρχου Περιβάλλοντος.