Υποχρεώσεις Δήμων και ΟΤΑ

Σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν.4039/2012 περί ζώων συντροφιάς όπως αυτός τροποποιήθηκε με το ν. 4235/2014, οι Δήμοι έχουν την υποχρέωση να περισυλλέγουν και να διαχειρίζονται τα αδέσποτα ζώα.

Στο πλαίσιο αυτό, υπό την εποπτεία των Δήμων μπορούν να ιδρυθούν και να λειτουργήσουν καταφύγια ή και κτηνιατρεία αδέσποτων ζώων συντροφιάς και από φιλοζωικά σωματεία και ενώσεις, που διαθέτουν το κατάλληλο κτηνιατρικό προσωπικό, τουλάχιστον έναν κτηνίατρο ανά 50 ζώα, την τεχνική υποδομή, τις εγκαταστάσεις και τον αναγκαίο εξοπλισμό.

Για την ορθή περισυλλογή των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, συγκροτούνται συνεργεία από άτομα τα οποία έχουν εκπαιδευτεί κατάλληλα από τον οικείο Δήμο και έχουν εμπειρία πάνω σε ζητήματα αιχμαλωσίας ζώων συντροφιάς. Το έργο τους κι η δράση τους, ως προς τις επιτρεπόμενες μεθόδους σύλληψης και αιχμαλωσίας των ζώων αυτών, ελέγχεται από κτηνίατρο της αρμόδιας υπηρεσίας Κτηνιατρικής του Δήμου.

Από τη στιγμή που τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς περισυλλέγουν, οδηγούνται τμηματικά στα υπάρχοντα καταφύγια αδέσποτων ζώων συντροφιάς, στα δημοτικά κτηνιατρεία ή, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, και σε ιδιωτικά κτηνιατρεία, που διαθέτουν την κατάλληλη υποδομή και μπορούν να φιλοξενήσουν προσωρινά και για εύλογο χρονικό διάστημα τα προς περίθαλψη ζώα, μέχρι την αποθεραπεία τους και κατόπιν, υποβάλλονται σε κτηνιατρική εξέταση, στειρώνονται, σημαίνονται με ηλεκτρονική σήμανση ως αδέσποτα και καταγράφονται στη διαδικτυακή ηλεκτρονική βάση. Αν από την κτηνιατρική εξέταση διαπιστωθεί τραυματισμός ή κάποια πάθηση από ιάσιμο νόσημα, υποβάλλονται στην κατάλληλη θεραπευτική αγωγή. Σε περίπτωση δε, που θεωρηθούν επικίνδυνα ζώα συντροφιάς ή πλήρως ανίκανα να αυτοσυντηρηθούν ή διαπιστωθεί ότι πάσχουν από ανίατη ασθένεια και αρνηθούν τα φιλοζωικά σωματεία της περιοχής να αναλάβουν τη φροντίδα, εποπτεία και τη διαδικασία υιοθεσίας τους, υποβάλλονται σε ευθανασία.

Αδέσποτα ζώα που περισυλλέγονται και διαπιστώνεται η καλή τους υγεία ή έχουν αποθεραπευτεί μπορούν να υιοθετηθούν. Για εκείνα που δεν υιοθετήθηκαν κι έχουν ηλικία μικρότερη των 5 μηνών, προβλέπεται προσωρινή παραμονή στο καταφύγιο ζώων, που οι Δήμοι ή τα Διαδημοτικά κέντρα διατηρούν, και παροχή της απαιτούμενης κτηνιατρικής φροντίδας μέχρι να συμπληρώσουν την ηλικία των 5 μηνών.

Οι Δήμοι έχουν επίσης την ευθύνη για την επίβλεψη και η φροντίδα των επανεντασσόμενων αδέσποτων ζώων και δύνανται μάλιστα να δημιουργήσουν και σημεία παροχής τροφής και νερού για τα ζώα αυτά.

Τέλος, σε κάθε Δήμο συγκροτείται με απόφαση Δημάρχου μια πενταμελής επιτροπή (η οποία αποτελείται από 1 κτηνίατρο, 1 εκπαιδευτή σκύλων κι έναν εκπρόσωπο) αρμόδια να παρακολουθεί το πρόγραμμα διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς, τα δύο μέλη της οποίας ορίζονται από φιλοζωικά σωματεία και τις ενώσεις που λειτουργούν νόμιμα και που εδρεύουν στο Δήμο ή στην οικεία Περιφέρεια Ενότητα.