Ζωοφιλική ενημέρωση στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Αρτέμιδας

Τη Τετάρτη 5.12.2018 στο πλαίσιο του προγράμματος προστασίας αστικής πανίδας του Dogs’ Voice που εφαρμόζεται στον Δήμο Σπάτων – Αρτέμιδος πραγματοποιήσαμε με την εκπληκτική ομάδα Ζω.Ε.Σ. και το μέλο αυτής…

Ζοωφιλική Ενημέρωση στο 5ο Δημοτικό Σχολείο Αρτέμιδος

Τη Τετάρτη 21.11.2018 στο πλαίσιο του προγράμματος προστασίας αστικής πανίδας του Dogs’ Voice που εφαρμόζεται στον Δήμο Σπάτων – Αρτέμιδος πραγματοποιήσαμε με την εκπληκτική ομάδα Ζω.Ε.Σ. και το μέλο αυτής…

Ζωοφιλική ενημέρωση στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Αρτέμιδος

Τη Τετάρτη 17.10.2018 στο πλαίσιο του προγράμματος προστασίας αστικής πανίδας του Dogs’ Voice που εφαρμόζεται στον Δήμο Σπάτων – Αρτέμιδος πραγματοποιήσαμε με την εκπληκτική ομάδα Ζω.Ε.Σ. και τα μέλη αυτής,…