ΝΕΡΟ!

ΣΙΤΙΣΗ

Αιτήματα για βεβαίωση σίτισης αδέσποτων ζώων

Οι τακτικοί εθελοντές σίτισης και τα μέλη φιλοζωικών σωματείων που δραστηριοποιούνται εντός του Δήμου Βύρωνα λαμβάνουν ειδική βεβαίωση σίτισης από το Δήμο τους με την ακόλουθη διαδικασία: 1. Μπαίνετε στη…

Ζωοφιλική Ενημέρωση 6ου Δημοτικού Σχολείου

Την Παρασκευή 28.02.2020 στο πλαίσιο του προγράμματος προστασίας αστικής πανίδας του Dogs’ Voice που εφαρμόζεται στον Δήμο Βύρωνα πραγματοποιήσαμε με την ομάδα Ζω.Ε.Σ.  ζωοφιλική ενημέρωση στο 6ο Δημοτικό Σχολείο Βύρωνα…

Ζωοφιλική Ενημέρωση 12ου Δημοτικού Σχολείου

Την Παρασκευή 07.02.2020 στο πλαίσιο του προγράμματος προστασίας αστικής πανίδας του Dogs’ Voice που εφαρμόζεται στον Δήμο Βύρωνα πραγματοποιήσαμε με την ομάδα Ζω.Ε.Σ.  ζωοφιλική ενημέρωση στο 12ο Δημοτικό Σχολείο Βύρωνα…

Ζωοφιλική Ενημέρωση 5ου και 11ου Δημοτικού Σχολείου

Την Παρασκευή 24.01.2020 στο πλαίσιο του προγράμματος προστασίας αστικής πανίδας του Dogs’ Voice που εφαρμόζεται στον Δήμο Βύρωνα πραγματοποιήσαμε με την ομάδα Ζω.Ε.Σ.  ζωοφιλική ενημέρωση στο 5ο και στο 11ο…

Ζωοφιλική Ενημέρωση 3ου Δημοτικού Σχολείου

Την Τρίτη 25.02.2020 στο πλαίσιο του προγράμματος προστασίας αστικής πανίδας του Dogs’ Voice που εφαρμόζεται στον Δήμο Βύρωνα πραγματοποιήσαμε με την ομάδα Ζω.Ε.Σ.  ζωοφιλική ενημέρωση στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Βύρωνα…

Ζωοφιλική Ενημέρωση 1ου Δημοτικού Σχολείου

Την Παρασκευή 8.11.2019 στο πλαίσιο του προγράμματος προστασίας αστικής πανίδας του Dogs’ Voice που εφαρμόζεται στον Δήμο Βύρωνα πραγματοποιήσαμε με την εκπληκτική ομάδα Ζω.Ε.Σ. και το μέλος αυτής Δημήτρη Γραμματικάκη…