Βεβαίωση σίτισης αδέσποτων ζώων

Οι τακτικοί εθελοντές σίτισης και τα μέλη φιλοζωικών σωματείων που δραστηριοποιούνται εντός του Δήμου Βύρωνα λαμβάνουν ειδική βεβαίωση σίτισης από το Δήμο τους με την ακόλουθη διαδικασία:

1. Μπαίνετε στη σελίδα της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ) και εκτυπώνετε το έντυπο βεβαίωσης μετακίνησης για τη σίτιση αδέσποτων ζώων που θα βρείτε εκεί. 2. Συμπληρώνετε το έντυπο και το προσκομίζετε στο Δήμο Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00 – 13:00 προκειμένου να λάβει σφραγίδα και υπογραφή.

Στη βεβαίωση θα πρέπει να συμπληρωθεί το σημείο που βρίσκονται τα αδέσποτα, οι ημέρες και οι ώρες της σίτισης, ενώ η διάρκεια της μετακίνησης δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις τρεις ώρες.

Το έντυπο μετακίνησης δεν θα χορηγείται σε εθελοντές που δεν είναι κάτοικοι του Δήμου Βύρωνα.