Εκπαιδευτική Ενημέρωση στο 12ο Δημοτικό Σχολείο Βύρωνα

Την Παρασκευή 07.02.2020 στο πλαίσιο του προγράμματος προστασίας αστικής πανίδας του Dogs’ Voice που εφαρμόζεται στον Δήμο Βύρωνα πραγματοποιήσαμε με την ομάδα Ζω.Ε.Σ.  ζωοφιλική ενημέρωση στο 12ο Δημοτικό Σχολείο Βύρωνα και συγκεκριμένα στις τάξεις  Α’,Β’ Γ’, Δ’, Ε’ και ΣΤ’ Δημοτικού.

Ευχαριστούμε θερμά τους εκπαιδευτικούς του σχολείου για την υποστήριξη.

Εντυπωσιαστήκαμε από τις ερωτήσεις των παιδιών και το ενδιαφέρον τους!